W roku 1997 Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ, ang.

Większości chorych zaleca się w pierwszej kolejności zmianę nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej.

Znaczna część pacjentów z nadmierną masa ciała wymaga wsparcia psychologicznego. Nie tylko z powodu często współistniejącej z otyłością depresji, czy zaburzeń odżywiana

W profilaktyce i leczeniu nadwagi i otyłości ważny element stanowi aktywność fizyczna.

Średnia długość życia stale wzrasta, a wraz z nią populacja ludzi starszych. Oszacowano, że  w  roku 2050 będzie żyło na świecie milion osób, które osiągną wiek stu i więcej lat.

Do chorób zapalnych jelit zalicza się  chorobę Leśniowskiego –Crohna (Crohns’ s disease- CD) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ulcerative colitis UC).

Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do poważnych konsekwencji dla naszego organizmu. Wśród najważniejszych następstw choroby nadciśnieniowej wymienia się:

Szacuje się, że u nawet 13-15% par niepłodność lub jej zaburzenia leżą po stronie mężczyzny.

Znaczący odsetek osób na całym świecie dotykają okresowo lub stale zaburzenia płodności. Wśród wielu różnych czynników mogących wpływać na obniżenie płodności jest niewłaściwa dieta.

Powszechnie wiadomo, że otyłość i nadwaga stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia.

Choroby układu krążenia mają podłoże wieloczynnikowe. Na część czynników przyczyniających się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych m.in. wiek, płeć, rodzinne predyspozycje nie mamy wpływu.

Skrobia jest najważniejszym wielocukrem zapasowym występującym w świecie roślin. W skrobię bogate są szczególnie ziarna zbóż, kolby kukurydzy i bulwy ziemniaków.

Statystyczny Polak zjada około 50 kg owoców rocznie, jest to niewielka ilość w porównaniu z tą jaką spożywa Hiszpan (około 120 kg owoców rocznie), czy nawet nasz sąsiad – Niemiec (przeciętnie 115 k

Warzywa stanowią bardzo ważną grupę produktów spożywczych, której znaczenia dla prawidłowego żywienia i zdrowia każdego człowieka trudno przecenić.

Witamina K jest mieszaniną rozpuszczalnych w tłuszczach związków pochodnych 2-metylo-1,4-naftochinonu.

Izomery trans kwasów tłuszczowych (trans fatty acids, TFA), to izomery geometryczne jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych mające co najmniej jedno podwójne wiązanie węgiel-węg

Upodobanie konsumentów do smaku słodkiego oraz dążenie do obniżania wartości energetycznej diety powodują, że producenci coraz częściej wykorzystują, w miejsce cukru, różne substancje słodzące.

Obecnie w produkcji żywności wykorzystuje się wiele substancji, które ułatwiają proces wytwarzania.

Komosa ryżowa (quinoa, ryż peruwiański) zaliczana jest do „zbóż rzekomych” – jest rośliną, która wytwarza bogate w skrobię nasiona, lecz w rzeczywistości nie jest zbożem.

Kasze królują na polskim stole od wieków. Dawniej były podstawą staropolskiej kuchni i przez długi czas gościły na stole częściej niż chleb.

Strony