Badanie epidemiologicze dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia

Strefa
osób
19-64

Wchodzę

Strefa
osób
65+

Wchodzę

Strefa
ZOL

Wchodzę

Strefa
ankietera

Wchodzę

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Program realizowany na zlecenie Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Cel Operacyjny nr 1:  Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.