Częste pytania

Wszelkie informacje dotyczące sposobu prowadzenia badania, wykorzystywanej aparatury i narzędzi znajdą Państwo w zakładce "metodologia"

Czy badaniem ma charakter anonimowy?

Tak, dane zbierane w trakcie badania są anonimowe.

Czy badanie ma zgodę Komisji Bioetycznej?

Tak, zgoda na badanie została wydana przez Komisję Bioetyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jaki jest cel badania i do czego posłużą dane?

Celem badania jest poznanie stanu odżywienia osób znajdujących się w zakładach opiekuńczo leczniczych. Badanie ma charakter naukowy, a płynące z niego wnioski pomogą w przygotowaniu standardów żywieniowych.

Czy udział w badaniu wymaga specjalnego przygotowania?

Nie. Do realizacji badania nie potrzebujemy specjalnych przygotowań. Cały niezbędny sprzęt jest dostarczany i obsługiwany przez badacza z WUM.