Zespół badawczy

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Prof. dr hab. Bolesław Samoliński – Kierownik Projektu

dr n. hum. Filip Raciborski

Dr n. o zdr. Piotr Samel-Kowalik

dr n. o zdr. Artur Walkiewicz

Mgr Artur Białoszewski

Mgr Joanna Stróżek-Skolmowska

Dr hab. Konrad Furmańczyk

Katarzyna Mleczko

Irena Ambroziak

Mgr Radosław Izdebski

Mgr Emilia Gawińska

Paulina Nowicka

Mgr Magdalena Jabłońska

Mgr Aleksandra Grąbczewska

Pozostały personel (ZPZŚiA)

 

Zakład Dietetyki Klinicznej:

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

dr n. o zdr. Magdalena Milewska

dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka – Senczyna

dr n. med. Iwona Boniecka

dr n med. Anna Ukleja

dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender

mgr Zuzanna Przekop

 

Zakład Żywienia Człowieka:

Dr hab.inż. Iwona Traczyk

Dr Alicja Kucharska

Dr Beata Sińska

dr inż. Ewa Michota-Katulska

dr inż. Magdalena Zegan

Leszek Wronka

Monika Mazurek Rylska

Studenci:

Monika Kowalczyk

Paulina Marzęcka

Magdalena Jabłońska